Kontakt

 
 
 
 
 
 
 

ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s.

 
Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové
tel: +420 495 580 340
email: info@aash.cz
www.aash.cz
 
 
Kooperující společnost zaměřená na navrhování a dodávku interiéru:
ALTERO design, s.r.o.
Táboritská 1084/15, Žižkov, 130 00 Praha 3
Hana Šudová tel: +420 606 451 822
e-mail: info@alterodesign.cz
www.alterodesign.cz
 
 
 

TEAM

 
ING. ARCH. PETR ŠUDA
jednatel společnosti
architekt
číslo autorizace ČKA: 00136
petr.suda@aash.cz

ING. ARCH. MIROSLAV HORSKÝ
jednatel společnosti
architekt
číslo autorizace ČKA: 00128
miroslav.horsky@aash.cz

ING. JOSEF MATOUŠEK
projektant
inženýrská činnost
číslo autorizace ČKAIT: 0602150
josef.matousek@aash.cz

BC. JAN HAMET
architekt
jan.hamet@aash.cz