DŮM V ČR

Místo:         Česká republika
Projekt:      2006-2007
Realizace:  2007-2010

DŮM V HORÁCH

Místo: Česká republika
Projekt: 2006
Realizace: 2007-2009

Objekt domu je tvořen tradiční obdélníkovou jednopodlažní hmotou se sedlovou střechou (sklon 40 st. s vikýři s pultovou střechou) s dvouúrovňovým suterénem. Garáž je polohově situována mimo hlavní hmotu objektu (komunikačně propojena pod úrovní upraveného terénu). Objekt je od místní komunikace … Zjistit více