KONTAKT

ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda – Horský, a.s.

Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové
email: info@aash.cz
www.aash.cz

Kooperující společnost zaměřená na navrhování a dodávku interiéru:
ALTERO design, s.r.o.
Táboritská 1084/15, Žižkov, 130 00 Praha 3
Hana Šudová tel: +420 606 451 822
e-mail: info@alterodesign.cz

ING. ARCH. PETR ŠUDA
jednatel společnosti
architekt
číslo autorizace ČKA: 00136
+420 602 836 435
petr.suda@aash.cz

ING. ARCH. MIROSLAV HORSKÝ
jednatel společnosti
architekt
číslo autorizace ČKA: 00128
+420 603 333 192
miroslav.horsky@aash.cz

ING. JOSEF MATOUŠEK
projektant
inženýrská činnost
číslo autorizace ČKAIT: 0602150
+420 775 704 605
josef.matousek@aash.cz

BC. JAN HAMET
architekt
+420 777 563 536
jan.hamet@aash.cz

ING. ARCH. BARBORA DUŠKOVÁ
architekt
+420 792 361 050
barbora.duskova@aash.cz

ING. TOMÁŠ MAREK
projektant
+420 608 034 279
tomas.marek@aash.cz

ING. ARCH. ŠTĚPÁN TYLŠ
architekt
+420 775 704 603
stepan.tyls@aash.cz